FootGo Cup

Players

11

Andrij

Lazirko

10

Igor

Stetsiv

23

Kemal

Kurtbariyev

5

Volodymyr

Shashkevych

7

Nazar

Janiv

13

Oleksandr

Maschakevych

3

Roman

Rurych

8

Andrij

Palij

19

Oleksandr

Grynjuk

20

Pavlo

Zubchenko

1

Roman

Senkiv

22

Bogdan

Homchenko

17

Igor

Luts

24

Vasyl

Novoselskyj

1

Volodymyr

Zelinskyj

26

Artur

Salamaha

29

Volodymyr

Popil

27

Jaroslav

Nidzelskyj

15

Volodymyr

Antoniv

25

Igor

Salamaha

26

Rostyslav

Grytskiv

8

Taras

Verholjuk

6

Oleg

Maksymenko