FootGo Cup

Players

1

Andrij

Vovk

2

Ostap

Tsybrivskyj

3

Danylo

Tsybrivskyj

4

Vitalij

Solodovnikov

5

Vladyslav

Mazur

6

Igor

Martynjak

7

Roman

Ogurok

8

Dmytro

Pater

9

Andrij

Vitvitskyj

10

Marjan

Dobrjanskyj

11

Ostap

Shvets

12

Andrij

Lopushanskyj

13

Artur

Onyschak

14

Oles

Leschyshyn

15

Oleg

Jakymiv

16

Vasyl

Sagan

17

Andrij

Terletskyj

18

Oleg

Ivanyshyn

19

Dmytro

Miheyev

20

Savas

Bugaj

96

Ruslan

Lavrentsiv