FootGo Cup

Players

1

Volodymyr

Matvishyn

10

Oleksandr

Semenov

13

Taras

Burda

14

Andrij

Hanas

5

Sergij

Kuzmych

7

Vitalij

Sologub

3

Nazar

Koval

17

Roman

Biganskyj

15

Igor

Stetskov

9

Oleg

Tkach

23

Oleg

Stetskov

27

Mykola

Kushnir

12

Jaroslav

Trus

6

Roman

Krychenko

11

Roman

Olijnyk

8

Dmytro

Nitarskyj

4

Jurij

Salo

33

Roman

Torchynovych

19

Nazar

Senkiv